Erhvervslokaler.as

Dette site er skabt af Lokaleportalen.dk, som er Danmarks største portal for erhvervslokaler. Send en mail til [email protected] eller ring på 25238710, hvis du vil udleje dine lokaler hurtigt.

Erhvervslokale til leje i Vejle Centrum

181 m2 kontor i Vejle Centrum til leje

Lækkert kontor i AI Innovation House

Unik mulighed for at leje kontor i det fuld udlejede AI Innovation House. Lejemålet kan indrettes ideelt med 10-15 arbejdspladser. Lejemålet består af et åbent kontorområde, et lukket glaskontor samt et lille køkken/print rum.

Der er flotte fælles mødefaciliteter i huset og kantineordning.
Der er desuden gratis fitness adgang for alle medarbejdere i Dandy Business Park.

AI Innovation House tilbyder en række innovative faciliteter og arrangerer spændende events, foredrag, udstillinger samt efter- og videreuddannelse inden for digitalisering og kunstig intelligens.

Huset bygger på Triple Helix-modellen, som betyder at virksomheder, myndigheder samt forsknings- og uddannelsesinstitutioner samarbejder og vidensdeler på tværs og skaber de bedste vilkår for vækst og jobskabelse. Målet er at få specialiseret viden omsat til nye bæredygtige koncepter, forretningsmodeller, systemer og produkter.

"AI Innovation House er innovationslegepladsen for digitalisering og kunstig intelligens. Vi bringer den nyeste viden ned i øjenhøjde, så den kan omsættes til konkrete løsninger og øget vækst for danske virksomheder. Vi er vinduet til en ny verden."

Læs mere her: https://www.aiinnovationhouse.dk/